Adéu a Nihil Obstat | Hola a The Catalan Analyst

Després de 13 anys d'escriure en aquest bloc pràcticament sense interrumpció, avui el dono per clausurat. Això no vol dir que m'hagi jubilat de la xarxa, sinó que he passat el relleu a un altra bloc que segueix la mateixa línia del Nihil Obstat. Es tracta del bloc The Catalan Analyst i del compte de Twitter del mateix nom: @CatalanAnalyst Us recomano que els seguiu.

Moltes gràcies a tots per haver-me seguit amb tanta fidelitat durant tots aquests anys.

dijous, 22 de gener de 2009

"Escric perquè hi ha una mentida que vull exposar"

George Orwell:
Sobre la mentida organitzada: "El que realment espanta sobre el totalitarisme no són les 'atrocitats' que comet sinó que ataca el concepte de la veritat objectiva: reclama el control del passat a més del futur. L'enorme sistema de mentida organitzada sobre el qual depenen els dictadors pot molt bé imaginar-se en un Estat on la casta dominant enganya els seus seguidors sense enganyar-se a si mateixa. Abans cada tirania tard o d'hora queia o era resistida com a mínim perquè la naturalesa humana desitja la llibertat per principi. Deu ser potser possible criar una raça d'homes que no desitgi la llibertat igual que reproduir una raça de vaques sense banyes. La Inquisició va fracassar, però llavors la Inquisició no tenia els recursos d'un Estat modern. Una societat totalitària probablement muntarà un sistema esquizofrènic de pensament on les lleis del sentit comú es mantenen per la vida quotidiana i en certes ciències exactes, però poden ignorar-se pels polítics, historiadors i sociòlegs. Ja molts avui troben escandalós falsificar un llibre de text científic, però no hi veuen res de dolent en falsificar un fet històric."


Sobre la por a la veritat: "Per a poder escriure en un llenguatge planer i vigorós cal pensar sense por i si penses sense por no pots ser políticament ortodoxe. Si la llibertat vol dir alguna cosa significa el dret a dir a la gent el que no vol sentir. La gent del carrer encara segueix vagament aquesta doctrina i actua amb ella. En el nostre país els liberals són els que temen la llibertat i els intel.lectual els que volen embrutar la intel.ligència. El pecat de les esquerres és que han volgut ser antifeixistes sense ser antitotalitaris. En general la gent del carrer encara viu en el món del bé i el mal absolut del qual els intel.lectuals ja fa temps que n'han fugit. Tota la idea d'intentar saber el que pensa un home corrent, en lloc de suposar que pensa el que hauria de pensar, és novedosa i mal acceptada. Quan m'assento a escriure un llibre no em dic a mi mateix 'vaig a fer una obra d'art.' Escric perquè hi ha una mentida que vull exposar, un fet que vull destacar i la meva preocupació inicial és que se m'escolti."
Aquí teniu el text de l'original en anglès.

On organized lying: "The really frightening thing about totalitarianism is not that it commits 'atrocities' but that it attacks the concept of objective truth: it claims to control the past as well as the future. The huge system of organized lying upon which dictators depend is quite easy to imagine in a state in which the ruling caste deceives their followers without deceiving themselves. In the past every tyranny was sooner or later overthrown or at least resisted because of human nature which as a matter of course desired liberty. It may be just possible to produce a breed of men who do not wish for liberty as to produce a breed of hornless cows. The Inquisition failed, but then the Inquisition had not the resources of the modern state. A totalitarian society would probably set up a schizophrenic system of thought in which the laws of common sense held good in everyday life and in certain exact sciences, but could be disregarded by the politician, the historian and the sociologist. Already there are countless people who would think it scandalous to falsify a scientific textbook but would see nothing wrong in falsifying a historical fact."


On fear of truth: "To write in plain vigorous language one has to think fearlessly and if one thinks fearlesly one cannot be politically orthodox. If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear. The common people still vaguely subscribe to that doctrine and act on it. In our country it is the liberals who fear liberty and the intellectuals who want to do dirt on the intellect. The sin of all left-wingers is that they have wanted to be anti-fascist without being anti-totalitarian. The common people on the whole are still living in the world of absolute good and evil from which the intellectuals have long since escaped. The whole idea of trying to find out what the average man thinks, instead of assuming that he thinks what he ought to think, is novel and unwelcome. When I sit down to write a book I do not say to myself, 'I am going to produce a work of art.' I write because there is some lie I want to expose, some fact to which I want to draw attention and my initial concern is to get a hearing."


Cites seleccionades per Josep C. Vergés.